Proiectul Spitalul Social „Sfântul Nectarie” a vizat înfiinţarea primului spital la nivelul comunităţii Sectorului 6, un spital social performant, cu capacitate de primire, diagnostic şi tratament, recuperare medicală în sistem rezidenţial şi acordarea de asistenţă medicală de specialitate. Principalii beneficiari cărora li se adresează acest proiect sunt persoanele aflate în dificultate, persoanele adulte marginalizate din Sectorul 6, care se află în imposibilitate socială şi financiară de a suporta cheltuielile unui serviciu medical complex, în imposibilitate de a avea accesul la serviciile publice şi private de asistenţă medicală din cauza incapacităţii sociale şi funcţionale, dar și celor care se confruntă cu o marginalizare cauzată de patologii mintale şi nu numai.

 

Spitalul Social „Sfântul Nectarie” este, astăzi, o instituţie publică specializată, fără personalitate juridică, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale. Spitalul funcționează în cadrul clădirii din strada Uverturii nr. 81, Sector 6, București.

Astfel, proiectul Spitalul Social „Sfântul Nectarie”:

 

 • facilitează accesul persoanelor adulte marginalizate la servicii medicale de specialitate, servicii de găzduire, medicale, de terapie, conform standardelor de calitate şi a modelelor de bune practici în domeniu, recuperare medico-psiho-socială;
 • vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor adulte marginalizate din Sectorul 6 al Municipiului București;
 • se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor ;
 • doreşte modernizarea sistemelor de evaluare şi recuperare medicală;
 • promovează principiul şanselor egale, respectului faţă de oameni şi al confidenţialităţii;

 

Lista specializarilor medicale/cabinetelor :

 

 • Dermatologie
 • Ginecologie
 • Ortopedie şi reumatologie
 • Explorări funcţionale – Ecografie
 • Cardiologie şi medicină internă
 • Medicină generală/internă şi de familie
 • ORL
 • Laborator:
 •          Microbiologie
 •          Hematologie (Cuagulometrie, Hemoglobină)
 •          Biochimie
 • Gastroentorologie
 • Psihologie
 • Psihiatrie
 • Medicina muncii
 • Diabet şi boli de nutriţie
 • Endocrinologie

Internarea în Spitalul Social „Sfântul Nectarie” se face la recomandarea unităţilor sanitare sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice.

 

Acest spital social are o capacitate de primire de 48 de paturi, distribuite pe 2 secţii: cardiologie 24 de paturi şi gastroenterologie, 24 de paturi, respectiv 12 saloane cu câte 4 paturi fiecare şi va oferi persoanelor adulte marginalizate social pe lângă serviciile de tip medical în regim rezidenţial şi servicii de terapie şi de recuperare medicală şi psihologică acolo unde este cazul, în scopul valorificării potenţialului recuperativ al beneficiarilor şi al integrării/reintegrării lor socio-profesionale.


Perioada maximă de spitalizare va fi de 3 zile (cu posibilitate de prelungire în situaţii speciale).