Proiectul „Satul românesc pe drumul către Europa” s-a desfășurat în perioada 31 martie 2014 – 30 iulie 2015 și a beneficiat de cofinanțarea Uniunii Europeane, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității și adaptabilității resurselor umane din zonele rurale, în vederea ocupării formale în activități non-agricole. Prin dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și comportamentul antreprenorial și managerial pentru viitorii intreprinzatori din mediul rural  vor fi generate oportunități de ocupare în regiunile de dezvoltare Sud-Est și Bucuresti-Ilfov.

Beneficiarii proiectului sunt 646 persoane cu domiciliul în mediul rural din Regiunea București-Ilfov și Regiunea Sud-Est (județele Brăila și Galați), care se încadrează în următoarele categorii: persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri.

 

Rezultatele propuse în acest proiect sunt: 646 persoane vor beneficia de servicii de informare și consiliere, 154 de persoane vor urma cursuri de formare profesională de tip calificare/recalificare (baby sitter, îngrijitor bătrâni, patiser, ospătar), 492 persoane vor urma cursuri de formare profesională de tip inițiere (TIC, antreprenoriat).