Proiectul „Crearea şi implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesională şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România” a beneficiat de finanțare din Fondul Social European POS DRU 2007 – 2013 și a avut ca obiectiv crearea şi implementarea unui model integrativ de evaluare şi formare profesională care să susţină creşterea gradului de participare şi incluziune pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice în România. Asociația AHAVA s-a alăturat acestui proiect în calitate de Partener, sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale.

 

Pe toată durata desfășurării proiectului, Asociația AHAVA a avut rolul de a susţine procesul de colectare a datelor la nivel regional, de a identifica şi asigura accesul la informaţii a organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi şi de a crea reţeaua informală care să includă organizaţiile care lucrează cu persoanele cu dizabilităţi, angajatori, patronate, organizaţii sindicale şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii cu scopul de a promova o abordarea incluzivă a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. De asemenea, AHAVA a asigurat diseminarea informaţiilor proiectului către public.

 

În calitate de Partener al proiectului, Asociația AHAVA a fost responsabilă de următoarele activități:

 

  1.         organizarea şi implementarea a 16 seminarii regionale pentru promovarea angajabilităţii persoanelor cu dizabilităţi;
  2.         organizarea şi implementarea a 2 conferinţe naţionale cu participare internaţională în domeniul integrarii pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati
  3.         organizarea şi implementarea a 8 evenimente de conştientizare a angajabilităţii persoanelor cu dizabilităţi;