În prezent, în societatea românească există mii de persoane aflate în dificultate și care se confruntă cu diverse probleme de ordin social, cărora nu le-ar putea face față fără un ajutor din exterior. Persoanele cu dizabilităţi, copiii abandonaţi şi rămaşi fără grijă părintească, familiile cu mulţi copii sau cele mono-parentale, persoanele marginalizate din punct de vedere social şi defavorizate financiar sunt în atenţia  Asociaţiei AHAVA. Organizație non-profit, dar și cu o parte lucrativă, Asociația AHAVA își desfășoară activitatea, în special, dar nu exclusiv, în Sectorul 6 al capitalei și în provincie, bazându-se parțial pe subvenții, pe auto-finanțare, dar și pe sponsorizări.

 

IMG_2716
Misiunea Asociaţiei AHAVA este aceea de a asigura asistență medicală stomatologică, oftalmologică şi radiologică, pentru persoanele defavorizate finaciar, educaţie la nivel european pentru preşcolarii defavorizaţi şi marginalizaţi social din Sectorul 6 al Municipiului București și provincie, dar și de a dezvolta şi implementa modelul de evaluare, formare profesională şi angajare pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România.

 

Asociaţia AHAVA este o instituţie deschisă şi receptivă la problemele sociale, care își asumă rolul de a răspunde apelurilor populaţiei şi de a contribui la soluţionarea situaţiilor semnalate în sfera pe care o deţine. Asociația AHAVA este disponibilă pentru o comunicare directă, propunându-şi să înregistreze cât mai multe rezultate eficiente, ţinând cont de următoarele principii:

 

  • transparenţă;

Aceasta constă în capacitatea de a furniza la timp (cu excepţia cazurilor de confidenţialitate) informaţie obiectivă şi corectă despre soluţionarea diferitor situaţii sociale problematice şi ajutorarea categoriilor defavorizate, şi despre activităţile, în acest sens, ale Asociaţiei AHAVA.

 

  • disponibilitate şi receptivitate;

 

Asociaţia AHAVA este disponibilă să răspundă rapid la semnalele venite atât din interiorul sectorului 6, cât şi din exteriorul acestui sector; prin angajamentul său către o comunicare deschisă.

  • eficienţă.

Asociaţia AHAVA va urmări atingerea scopurilor propuse, utilizând resurse optime pentru obţinerea impactul maxim preconizat.

IMG_2829